WestNet sertifiseringer og godkjennelser

WestNet har over tid tilpasset våre arbeidsprosesser og struktur i henhold til ISO standarden.  Dette har resultert i at vi nå har to viktige ISO sertifiseringer – henholdsvis 27001:2017 og 9001:2015.

Sertifiseringer: ISO 27001:2017 og ISO 9001:2015

Sertifiseringen gir trygghet for at alle tjenestene som leveres av WestNet er utført av ressurser med riktig kompetanse for oppgaven, og at dette er satt i system og dokumentert. Det innebærer også at kundens data og infrastruktur blir trygt ivaretatt i henhold til sikkerhetskravene i ISO 27001.

Helt konkret betyr ISO-sertifiseringen at:

 • Dokumenterte arbeidsprosesser
 • Dokumentert metodikk for de ulike tjenester som tilbys
 • Sporbarhet i alle ledd av virksomheten
 • Kompetanseregnskap
 • Avviksbehandling og kontinuerlig forbedringsfokus
 • Høy datasikkerhet
 • Streng adgangskontroll og tilgangsregime
 • Tydelige prosedyrer for datasikkerhet oppfølging
 • Utfører ROS analyser regelmessig
 • WestNet NOC drives og ivaretar kundenes behov iht avtalte ansvarsmatriser og kundespesifikke prosedyrer
 • Dokumenterte beredskaps- og krisehånteringsprosedyrer
 • Funksjonsansvar tydelig definert

Andre sertifikater og godkjenninger:

 • WestNet er godkjent av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Offshore sertifiserte – De fleste av våre ingeniører er offshoresertifiserte og har de fleste selskapsspesifikke sikkerhetskurs for både norske og britiske installasjoner