Den riktige kompetansen – svart på hvitt

Noe av det viktigste for Westnet er kvalitet, forutsigbarhet og trygghet. Vi legger også stor vekt på gjensidig tillit mellom oss selv og våre klienter. Derfor er det en selvfølge at vi har de sertifikater og godkjenninger som trengs for jobbene vi påtar oss.

Sertifikater og godkjenninger:

  • WestNet er godkjent av Post- og teletilsynet som tele– og radioinstallatør
  • Westnet er sertifisert i Achilles
  • Systimax – Sertifisering av kabler kat-6. Kat-7 med 20 års garanti
  • Offshore sertifiserte – De fleste av våre ingeniører er offshoresertifiserte og har de fleste selskapsspesifikke sikkerhetskurs for både norske og britiske installasjoner