Vår største suksess: Svært fornøyde kunder

Vi jobber tett med kundene våre, gjerne over lang tid. Det gjør at vi må være profesjonelle, serviceinnstilte og vennlige i alle ledd av samarbeidet. Heldigvis har vi mange vennlige og profesjonelle kunder som gjør arbeidet lettere og triveligere for oss, hver eneste dag. Her er tre av dem:

BROADNET

WestNet har over mange år vært teknisk utførende samarbeidspartner i Rogaland. Vi utfører både prosjektrelaterte utbyggingsoppdrag samt forskjellige driftsrelaterte oppgaver. I tillegg representerer vi Broadnet i ulike tekniske møter med kommunal myndighet og lokale teleoperatører i regionen. Arbeidsomfanget dekker både aksessutbygging samt optimalisering og oppgradering av landsnettet innenfor transmisjon (f.eks DWDM). Dokumentasjonsarbeid i kundens systemer er en viktig del av arbeidet.

BP

WestNet utfører både små og større offshoreprosjekter for BP innenfor tele- og datakommunikasjon. Arbeidsomfanget dekker alt fra ulike kablings- og sertifiseringsprosjekter offshore, utleie av fagpersonell til dedikerte telekomoppgaver samt overvåkning av dedikerte telekommunikasjons- løsninger fra WestNet’s 24/7/365 operasjonssenter på Forus. Fagområdene dekker både fiberløsninger og ulike transmisjonsløsninger.

TAMPNET AS

Tampnet er et telekomselskap som leverer alle typer kapasitet fra lav båndbredde til større Gbit løsninger offshore. Selskapet opererer verdens største kommunikasjonsnett offshore gjennom å levere kapasitet til de fleste felt og plattformer i Nordsjøen i så vel norsk som engelsk sektor og i den meksikanske gulf.

WestNet er Tampnets tekniske partner. Vi leverer drifts- og ingeniørtjenester innenfor så vel fiber, aktivt transmisjonsutstyr inkludert trådløse teknologier. WestNet bistår også med planlegging og installasjon av fibersjøkabler inkludert inntrekk til nye og eksisterende plattformer både på norsk og britisk sektor. 24/7/365 beredskapstjenester inngår også i samarbeidet.