Vår KHMS-politikk og våre verdier

Utdrag fra våre politikk-dokumenter:

 

Kvalitetspolitikk

 • WestNet skal være og er en solid partner innen Telekom, ha fornøyde kunder, ansatte og
  interessepartnere gjennom fokus på effektive prosesser og metoder for utførelse av
  arbeidsoppgaver og avtaleforpliktelser i henhold til våre kvalitetsmål og gjeldende lovverk
 • Vårt systematiske kvalitets- og HMS arbeid sikrer at vi praktiserer kontinuerlige forbedringer
 • Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god
  forretningsetikk. Våre krav til kvalitet gjelder også for ansatte og leverandører

HMS-politikk

 • WestNet skal være en bedrift hvor de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø, som
  fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer
 • Dette skal vi oppnå gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske
  internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere
  helsefarer og miljørisiko
 • Vi skal ha en «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker

Miljøpolitikk

 • WestNet forplikter oss til å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter
  gjennom bærekraftig ressursbruk og forebygge forurensning
 • Vi forplikter oss til å tilfredsstille aktuelle interne og lovbestemte krav

Informasjonspolitikk

 • Å forhindre at uønsket informasjon gjøres tilgjengelig for utenforstående og at all data blir
  behandlet i henhold til lovpålagte krav og interne retningslinjer. Forpliktet til kontinuerlige
  forbedringer.

 

Våre verdier

 • Ansvarlighet
 • Ærlighet
 • Nøyaktighet

 

Spørsmål om ovenstående kan rettes til WestNet via e-post info@westnet.no.