Vi er klare til å svare på alle henvendelser fra dere

Adresse:

WestNet
Maskinveien 9
4033 Stavanger

WestNet avdeling Oslo
Stenersgata 2
0184 Oslo

E-mail: info@westnet.no
Telefon: 51 90 53 30

CEO/Salg:
Steinar Th Omdahl
E-mail: so@westnet.no
Mobil: +47 450 02 471

CTO:
Einar Nyheim
E-mail: en@westnet.no
Mobil: +47 450 02 101

Fra venstre: Steinar Th Omdahl (CEO/Salg) og Einar Nyheim (CTO).

Her holder vi til

Kontaktskjema

Dette skjemaet blir sendt som en e-post til oss og er beregnet for kortere meldinger uten vedlegg.
Vanlig e-post kan sendes til info@westnet.no

=
Vennligst regn ut og fyll inn svaret – dette er bare for å unngå spam.