Våre ingeniører dekker et stort fagfelt innenfor tele- og datakommunikasjon

WestNet har høy kompetanse både innen fysisk fiber infrastruktur så vel som det aktive kommunikasjonsutstyret.

Aktuelle prosjekter og oppgaver utført på vegne av og i samarbeid med våre kunder:

 • Offshore fiberkabel prosjekter inkludert transatlantiske kabel løsninger
 • Prosjektlede sjøkabelprosjekter til onshore landingsstasjoner eller offshore installasjoner
 • Planlegge, installere, idriftsettelse radiolinje systemer onshore og offshore
 • Teknisk prosjektledelse av fiberaksess og kjernenett utbygging
 • Planlegge, installere og idriftsettelse av Spektrum og xWDM systemer
 • Dokumentasjonsarbeid i Telemator og Smallworld dokumentasjonssystem på vegne av kunder
 • Drift- overvåkning og beredskapstjenester for kunder både nasjonalt og internasjonalt fra WestNet Network Operations Center (NOC)
 • Test- og analysearbeid på ulike fiberkabelsystemer onshore og offshore
 • Risiko og sårbarhetsanalyser

Våre dyktige medarbeidere dekker mange fagfelt som:

 • Prosjektledelse (PRINCE)
 • Fiberkabel systemer (onshore og offshore)
 • Radiolinje inkludert frekvensplanlegging og søknader
 • Transmisjonsteknologi (Spektrum, xWDM, MPLS)
 • Routing/Switching
 • Kommunikasjonssikkerhet (WestNet sertifisert ISO-27001)
 • Smallworld kompetanse
 • Telemator kompetanse
 • CCTV