Vi dekker et bredt spekter av tele- og datateknologier

For å være best må vi holde oss oppdaterte på de nyeste og beste løsningene. Våre ressurser har kompetanse innenfor de fleste tele- og datatekniske fagområder. Medarbeiderne våre har dybdekompetanse og driver med det de er aller flinkest til.

oversikt over fagområder:

 • Kabling
 • Fiberkabler
 • Fiber-sjøkabler
 • Inntrekk av sjøkabler til faste installasjoner offshore
 • LAN kabling (Cat 5,6,7)
 • Waveguides
 • Små radiolinjeløsninger (2-8Mbit)
 • Større radiolinjeløsninger (STM-1++)
 • PointLink-systemer
 • Transmisjon
 • DWDM, CWDM, SDH/PDH
 • Router/switch teknologi
 • MPLS
 • Switching
 • CCTV

utdrag av arbeidserfaring:

 • Migrasjonsprosjekter onshore og offshore
 • Design og installering av offshore Gbit ringløsninger
 • Redundante LoS offshoreløsninger
 • Hovedansvar for større offshore fiberoptiske kablers infrastruktur, design og installasjoner
 • Klientrepresentanter for større offshoreprosjekter
 • Testing av fiberkabler offshore og onshore
 • Infrastrukturel planlegging, design, og installering på store prosjekter
 • Design, planlegging og installering av Wi-Fi-løsninger
 • Wimax-installering
 • LTE-installeringsprosjekt
 • Prosjektledelse for offshore kabelreparasjonsprosjekter
 • Prosjektledelse
 • Dokumentasjonsarbeid
 • Analyse
 • MPLS
 • FAT
 • Drift og vedlikehold for telekomleverandører
 • Overvåkningstjenester
 • Sårbarhetsanalyse